Psycholoog Wageningen

Praktijk van Femma Roschar
bg

Hulp bij Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een heel breed beeld waar veel mensen zich in kunnen herkennen en tevens ook wel overlap gezien wordt, of dat het samengaat, met AD(H)D en hoogbegaafdheid in sommige gevallen.

Als je de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) hebt, wordt informatie in je hersenen anders verwerkt dan bij de meeste mensen, waardoor het lastig is om in situaties adequaat te reageren. Ook omdat het voor degene met Autisme niet altijd duidelijk wat de situatie nu eigenlijk van ze vraagt en waarom. Het nadeel is ook dat mensen met ASS zeer gevoelig zijn op omgevingsinvloeden zoals geluiden, visuele prikkels, en ook energieën van mensen. Enerzijds omdat deze allen tegelijk het informatiesysteem binnendringen en dus niet goed gefilterd kunnen worden, maar ook omdat de duiding van dat wat ervaren wordt tijd nodig heeft en intens beleefd wordt. Een ASS is niet bij iedereen hetzelfde, de kenmerken kunnen per persoon verschillen. Die uiterlijke (merkbare) kenmerken hebben wel altijd te maken met twee dingen:

 • Hoe je met anderen omgaat: dat kan lastig zijn, omdat je anderen niet altijd even goed begrijpt. Je inleven in hoe iemand anders denkt of voelt is moeilijk omdat wat je voelt intens is en niet altijd te duiden wat je nu precies ervaart. Andersom snappen mensen vaak ook niet goed hoe jij dingen beleeft.
 • Hoe je je gedraagt: je kunt sommige onderwerpen zo interessant vinden dat je er alles van wilt weten. Het is alsof je nog alleen maar aan dat onderwerp kunt denken. Als je dingen doet, kun je daar ook helemaal in opgaan. Vaak herhaal je die dingen ook steeds opnieuw.

Verschillende soorten autisme

De term ASS wordt nog niet zo lang gebruikt. Eerder had men het over autisme en dacht men dat er allerlei verschillende soorten autisme waren. Maar onderzoek leverde daar niet genoeg bewijs voor. Je kunt namelijk heel veel kenmerken van de ene stoornis hebben, maar ook iets van de andere. De naam autismespectrumstoornis wordt daarom nu gebruikt voor iedereen met een vorm van autisme.

Voorbeelden van die eerdere soorten autisme zijn klassieke autisme, asperger en PDD-NOS. Die worden nu niet meer gebruikt. De diagnose wordt gesteld wanneer je voldoet aan alle uiterlijke (merkbare) kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B uit de DSM-V:

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, zoals blijkt uit:

 • tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
 • tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
 • tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

B. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten, zoals blijkt uit:

 • stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
 • hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen
 • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
 • over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

Binnen ASS heb je te maken met verschillende niveau’s. Mensen met niveau 1, zijn doorgaans de mensen die relatief goed kunnen functioneren in de maatschappij, zich bewust zijn van hun eigenschappen, bereid zijn en in staat zijn om zich aan te passen aan de omgeving (tot op zekere hoogte). Vaak vallen vrouwen met een hoge neiging tot sociale aanpassing daardoor pas laat op en hebben een leven lang van burn-out, depressies en misdiagnoses (ADD en/of borderline persoonlijkheid) moeten doorstaan. Mensen met niveau 2 en 3 ervaren vanuit hun intense gevoeligheid voor prikkels en moeite met verwerken van informatie extreme behoefte aan duidelijkheid in patronen en voorspelbaarheid. Het leren omgaan met de onvoorspelbaarheid van het leven is erg lastig. Vooral omdat communicatie niet tot nauwelijks mogelijk is.

In het algemeen is het voor mensen met autisme een uitdaging om om te gaan met (nieuwe) uitdagende situaties. Het is niet vanzelfsprekend om te kunnen anticiperen op een gebeurtenis die op handen is. Iedere situatie is weer een nieuwe en hier heb je je als mens met autisme iedere keer weer opnieuw naar te verhouden. Het gevoel van veiligheid valt niet te halen uit herinneringen van eerdere ervaringen en deze als template te kunnen gebruiken voor de situatie in het nu. Het is een uitdaging om het gevoel van veiligheid te zien te verkrijgen in de eigen kwaliteiten om om te kunnen gaan met nieuwe, eventueel spannende of onverwachte situaties.

Samen vinden we een manier die past bij jou om om te gaan hiermee, je houvast doet geven en vertrouwen brengt in jezelf.

Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak
Tags: narcisme, narcistische mishandeling, slachtoffer, therapie, wageningen

Psycholoog Roschar in Wageningen

Femma Roschar

 • Geregistreerd psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook 's avonds geopend
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen