Psycholoog Wageningen

Praktijk van Femma Roschar
bg

Over de diverse therapievormen

Sinds mensenheugenis is het kunnen delen al een vorm van helen, een onderdeel van het psychologisch gesprek. Soms is het echter niet genoeg om enkel te vertellen wat er dwars zit en daar een luisterend oor voor nodig te hebben. Soms zit de pijn dieper, de verschuiving van ongezond ten opzichte van gezond te groot om zonder specifieke hulpmiddelen te kunnen helen.

Deze hulpmiddelen kunnen baat geven bij verder inzicht krijgen in, of aanpassen van perspectief, bewustwording creëren op, verwerken van trauma, transformatie creëren in gedrag om (geestelijk) gezond te kunnen leven. Hieronder enkele middelen die kunnen helpen bij jouw doel voor een (geestelijk) gebalanceerde mind, hart en ziel. Deze kunnen als extra methoden toegevoegd worden in de behandeling.

In onze gesprekken maak ik daarom gebruik van diverse therapievormen die ik hieronder uiteenzet.EMDR

Ter ondersteuning van verwerken van traumatische gebeurtenissen

Wanneer je bij mij komt en je hebt bijvoorbeeld last van terugkerende herinneringen van een trauma en het houdt je almaar bezig, het houdt je wakker, je slaapt er slecht van, ziet overal het opnieuw gebeuren, bent continu op je hoede, ervaart angsten, het blokkeert het gezond functioneren. Dan kan EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een ondersteunende methode zijn. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een eenvoudige methode ooit per toeval ontdekt werd meer dan 25 jaar geleden en voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.


ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Ter ondersteuning van het leren omgaan met bijvoorbeeld depressie of andere (psychische) problemen die naar alle waarschijnlijkheid niet weg zullen gaan, maar wel mee mag leren omgegaan worden en het creëren van ruimte voor dat wat jij belangrijk vind.

ACT is een derde generatie gedragstherapie die jou helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die jij tegenkomt in jouw leven op dit moment (Acceptance). Tevens kijken we naar dat wat jij écht belangrijk vindt, voor een positieve focus (Commitment). ACT heeft zes verschillende processen / vaardigheden, wat ook wel eens in het ACT-hexaflex wordt weergegeven;

ACT hexagon

 • Acceptatie; Ruimte maken voor vervelende ervaringen
 • Defusie; afstand nemen van je gedachten
 • Het Zelf; flexibel omgaan met je zelf(beeld)
 • Hier en Nu; aandacht voor het hier en nu
 • Waarden; stilstaan bij wat je echt belangrijk vind
 • Toegewijd handelen; Investeren in je handelen

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

ACT is bewezen erkend als evidence based therapy voor mensen met een depressieve-stoornis, of verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om deze therapievorm te gebruiken; het is ondersteunend voor iedereen. Als je meer wilt weten over ACT dan kan je onderstaande video’s bekijken. Klik hier voor een uitgebreid introducerend artikel met betrekking tot ACT, wat ook het theoretische fundament van deze therapievorm beschrijft.


Systemisch werken (familie-opstellingen)

Ter ondersteuning van het volledig internaliseren, begrijpen en kunnen vatten van de invloeden van huidige personen (tweede en eerste schil) op je plek in het hier en nu. Zodat er mogelijkheid bestaat om daarin andere keuzes te kunnen maken, of een ander, ondersteunend, perspectief te kunnen pakken.

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring, ook jij,. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de hoe we zijn opgegroeid en waar we gevoelig voor zijn om dat op te pakken. Dit zijn de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit naar wat onze ouders/verzorgers belangrijk of niet belangrijk vinden, meegenomen.

Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen in het hier en nu in huidige/nieuwe systemen, zoals bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van deze methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen zichtbaar maken en symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk krijgen.

De oorsprong van deze methodiek systemisch werken ligt voornamelijk bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger richtte zich vooral op familie opstellingen en later ook op bedrijven. Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem mbv andere personen, post-its, playmobil poppetjes, kopjes of andere objecten.

Door bewustwording en herkenning van de geopenbaarde dynamiek is verandering mogelijk, en kan jij andere keuzes maken in je perspectief op de dingen of je gedrag waardoor de energie weer kan stromen. Jij komt weer in je kracht en het systeem kan herstellen.

Bert Hellinger ontdekte dat er 3 basisprincipes in systemen werkzaam zijn:

 1. Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 2. Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 3. Geven en Nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan. Voorbeelden van dynamieken zijn;

 • Iets voor een ander dragen binnen het systeem
 • Iemand identificeert zich met een ideaal iemand of concept
 • Iemand gaat van zn plaats

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Zoals angstig zijn, gebrek aan ondernemerschap, doelen niet halen, niet weten wat je wilt, onzekerheid, onduidelijke lichamelijke klachten, onrust, extreme verantwoordelijkheidsgevoel, etc.

Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen op verschillende plekken zoals je relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.


Regressietherapie

Inzicht in, verwerken van, invloeden van vorige levens in het huidige.

Regressie¬therapie is een van de modernste vormen van psychotherapie die zonder hypnose toegang verschaft tot het onderbewustzijn. De methodiek lijkt op een diepe vorm van visualisatie om de oorzaken van de meest uiteenlopende problemen te verkennen: lichamelijk, psychisch of emotioneel. Het contact maken in het onderbewuste met de diepste oorzaken van jouw blokkade geeft zeer snel inzichten. Hierdoor kan jij andere keuzes maken om deze problemen op te kunnen lossen. Deze aanpak van klachten leidt dus tot bewustwording en activeert het zelfhelend vermogen.

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die wil werken aan zijn of haar problemen en daarover kan communiceren. In het bijzonder is regressietherapie geschikt voor lichamelijke en/of geestelijke klachten die om medisch onverklaarbare redenen niet goed herstellen, of steeds opnieuw problemen blijven veroorzaken.

Lang niet alle gevallen waarvoor de hulp van regressietherapie wordt ingeroepen zijn even zwaar zoals hieronder is beschreven. Ook voor eenvoudige kwaaltjes als een traanoog, droge hoest, huidaandoeningen of aanhoudende rugpijn kan regressietherapie snel helpen.


Mindfulness

Ter ondersteuning van de transitie die nodig is om je originele blauwdruk en zelfherstellend vermogen te kunnen activeren. Voor een ontspannen en in balans zijnde natuur. Onderdelen zijn bijvoorbeeld; ademhalingstechnieken, meditatie, visualisaties, yoga, resilience training etc etc.

Mindfulness betekent dat je volledig bewust bent van jouw huidige ervaring, in het hier en nu en met een open geest (dus zonder oordelen). Dat je niet je gedachten bent, niet je gevoel bent, niet je fysieke sensaties bent, maar wel deze kunt ‘hebben’ of ervaren.

In het dagelijks leven kan het moeilijk zijn om je bewust te zijn van wat je allemaal ervaart. Vaak doen we dingen op ‘automatische piloot’, zonder er diep bij na te denken: we hebben tenslotte al veel aan je hoofd, er komen iedere dag nieuwe dingen bij, je maakt je zorgen over de toekomst, het verleden. Het is makkelijk om je te hierdoor te laten meeslepen en niet met je aandacht in het hier en nu zijn. Mindfulness en het beoefenen hiervan kan jou meer bewust te leven. Zodat je naast leven als ‘human doing’ ook als ‘human being’ rust kan ervaren en kunt genieten van dat wat zich allemaal aandient.

Vaak wordt mindfulness ingezet bij mensen die last hebben van stress, verslavingen en angsten.


Natuurgeneeskundige therapie

genezen met en vanuit de natuur, maar ook passend bij jouw natuurlijke aard (constitutie). Gezondheid betekent in balans zijn met jezelf en jouw omgeving, voldoende in staat zijn te kunnen reageren op ziekmakende omstandigheden en in staat zijn te herstellen na een periode van ziekte. Natuurgeneeskunde ondersteunt daarin door het zelf herstellend vermogen van jouw lichaam te versterken.

Naast de therapeutische gesprekken op jou en jouw wel en niet werkende patronen kan er gebruik gemaakt worden van het energetische deel van de natuurgeneeskunde. Je systeem bestaat uit miljoenen energetisch geladen moleculen die met elkaar een nauw evenwicht houden welke gemakkelijk uit balans kan geraken. Middels energetische healing (Aura healing en chakra rebalancing) en (orthomoleculaire) voeding/kruiden adviezen kan de balans worden hersteld. Mentale en emotionele ondersteuning dmv therapie en lifestyle advies geeft hierbij een verdere concrete context. Hieronder wat verder uitleg hierover;

 • Voeding/suppletie advies
  Veel problemen die we ervaren tegenwoordig vinden dikwijls hun oorsprong in onvolledig functionerende darmen. Dit kan gaan van eenvoudige allergien, reuma en diabetes tot paniekaanvallen, angststoornissen en depressies. Momenteel worden er veel onderzoeken gedaan naar de effecten van malnutrition (geen goede voeding) op de hedendaagse moderne ziektes zoals AD(H)D, Autisme, Depressie en Diabetes.

  Gezonde voeding en leefstijl is de basis voor een goede gezondheid en is tevens ons medicijn. Vanuit de voeding behoren we essentiële bouw en brandstoffen binnen te krijgen, maar in hoeverre is dat nog het geval? Wij leven in een maatschappij waarbij dat niet meer zo vanzelfsprekend is. De voedingsindustrie heeft zo'n 100 jaar geleden zijn intrede gedaan en sindsdien eten we veel bewerkte en geconserveerde voedingswaren, welke ook onder andere epigenetische ongunstige effecten heeft gecreëerd. Aan de hand van een voedingsdagboek, onderdeel van de anamnese, zal er gekeken worden welke essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen onvoldoende aanwezig zijn en mede oorzaak zijn van jouw klachten. Als onderdeel van het behandelplan zal je dan gerichte voedings-adviezen krijgen, die uiteraard ook weer passen bij jou als persoon en ondersteunt in jouw herstel. Zodat jouw (genetische) blauwdruk de stimulans krijgt in balans te geraken.

 • Energetische/aura-chakra healing
  Je Aura is het energieveld om je heen. Deze heeft meerdere lagen. Deze lagen kunnen verschijnselen vertonen die vanuit disbalans in je systeem naar voren komen. Door het Aura schoon te maken, te herstellen en in balans te brengen, zal je systeem een reboot krijgen om zich te herstellen. De chakra's, ook wel levenswielen genoemd, zijn daarin de motoren die regelmatig onderhoud nodig hebben. Middels diverse technieken worden de chakra's weer in balans gebracht op diverse onderdelen, zodat ze weer kunnen draaien als een zonnetje. Je algehele energiehuishouding zal dan stromen en je een voldaan gevoel geven.

 • Leefstijl advies
  Besef dat vaak al kleine veranderingen in oude gewoonten/patronen verlichting kunnen geven en een positieve beweging in gang kunnen zetten. In de afgelopen decennia, zo niet eeuw, hebben we als mensheid vele veranderingen in geneugten en andere comfort mogen verkrijgen. Niet alle gemakken zijn gezond voor de mens, zeker niet wanneer in overvloed in het dagelijks leven aanwezig. Denk hierbij aan gamen, social media, tv kijken, veel uitjes, restaurants, noem maar op. Daarnaast wordt er ook meer van de mens gevraagd, meer presteren, betere resultaten en in een kortere tijd. Dit levert op diverse vlakken stress op. Advies op leefstijl begint meestal met een besef dat je meer zachtheid en zorg voor jezelf mag hebben. Niet altijd maar sterk en volhoudend hoeven te zijn en/of afwijzend naar jezelf, ook al weet je (nog) niet zo goed hoe het anders kan. En ook wat dan goed voor jezelf zorgen betekent voor jou.

 • Specialisme op baarmoeder healings
  Vandaag de dag beseffen steeds meer vrouwen dat de effecten van generaties, eeuwenlange onderdrukking of aanpassing op de maatschappij die vanuit mannelijke energie de samenleving beïnvloeden hun tol eisen. Krachtige vrouwen werden monddood gemaakt, op de heksenbrandstapel gezet zo te zeggen, en vele rechten ontnomen. De kern, het innerlijk vuur waar vrouwen sterk in zijn, een innerlijk weten hebben, levensgevende energie dragen raakte hierdoor verschrompeld, kleingemaakt, ongevoed op de kracht van de vrouwenenergie. Zoveel vrouwen kampen met onregelmatige cycli, onevenwichtige balans tussen innerlijke vrouwen en mannen energie (meer neigen naar het aannemen en aanpassen aan mannelijke energie) wat enorm veel energie vraagt. Grote vermoeidheid treed op zonder, ogenschijnlijke aanwijsbare oorzaak. Vrouwen raken vaker in depressie, angsten, last van niet kunnen ontspannen bij intimiteit, kinderloos blijven, noem maar op. De baarmoeder, de oorsprong van alle vrouwelijke kracht en energie mag ruimte krijgen. Floreren in de vrouwelijke zachte, levendige en stralende energie. De energie die leven geeft en heling biedt.


Sjamanistische heling

Soms is het niet genoeg om de regulier supportsystemen op te zoeken, zelfs de standaard alternatieve zorg. Dan merk je dat er meer is tussen hemel en aarde, voel je de diepere connectie met de natuur, met de voorvaderen en moederen. Dat daar heling in gebracht mag worden, dat de balans van jouw natuur op oude wijsheid gebaseerde helingswijzen teruggebracht mag worden. Hieronder een greep uit de mogelijkheden die hierbij kunnen ondersteunen.

 • verloren zielendelen terughalen en bij je terug inbrengen. In je leven maak je het mee dat je zielendelen kwijt raakt, verliest of afgenomen worden. Dit kan grote invloed hebben op je gevoel van ‘heelheid’ en zelfs destructieve gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld verslavingen, angststoornissen, dissociaties, depressie, laag zelfbeeld/zelfvertrouwen.

 • je totemdier welke op dit moment van belang is voor jouw pad op dit moment aan je koppelen. Ieder mens kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. We zijn al eeuwen onderdeel van de natuur, ook de grotere kosmische (niet tastbare) natuur. Van oorsprong uit kan ieder levend wezen, omdat we met alles in verbinding staan, de steun ervaren van alles. Je staat zelden alleen. Toch kan het zijn dat je op een moment in je leven bent aangekomen je even net iets meer netwerk, support nodig hebt. Een boodschapper, een maatje die je door lastige tijden heen begeleid. Deze kosmische verbinding biedt zich tijdens een hiervoor bedoeld ritueel aan en kan ingebracht worden zodat de onderlinge band gemakkelijk ervaren en aangesproken kan worden daar waar nodig.

 • Entiteiten die niet in jouw levensenergie thuis horen, maar er wel zitten, verwijderen. Bij onderandere het verliezen van zielendelen, ontstaat er in het energetisch lichaam holtes, leegtes die opgevuld worden door entiteiten die ‘onderdak’ zoeken. Deze energien zijn in eerste instantie niet percee te merken of zelfs dat je niet in de gaten hebt dat deze niet bij jou horen. Pas op het moment dat vermoeidheid, verlies van energie, ziekten, disbalans in je leven optreed, is het wijs deze entiteiten weer te verwijderen, voordat je verder opbrand.

 • voorouderlijke banden in kaart brengen en duiden op welke wijze deze op dit moment in tijd jou ondersteunen of juist niet ondersteunen. De (epigenetische) banden met voorouders is sterk. Deze is van invloed op jouw kijk op de wereld, jouw beleving van jouw wereld, je emoties, je denken, je voelen. Soms is de band voedend, doordat je vanuit innerlijk weten gesteund wordt door de wijsheid van de voorouders. Soms ontbreekt deze band en is het nodig deze te herstellen.

 • Je geest reinigen van negatieve entiteiten en energieën. De ‘monkey-mind’ heeft heden ten dage in de westerse wereld de overhand en creeert een hoop gevoelens van stress en machteloosheid. Door het wegnemen van negatieve entiteiten en energiën kan rust en ruimte plaats krijgen.

 • Kosmische beschermer uitnodigen zich aan je te koppelen. Naast het verbinden van een ondersteunend totemdier is het ook mogelijk een kosmische beschermer uit te nodigen. Deze beschermer zal vanuit de bovenwereld in verbinding staan met jou en daar waar nodig je ondersteunen door je boodschappen te geven op je pad wat je bewandeld.


Psycholoog Roschar in Wageningen

Femma Roschar

 • Geregistreerd psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook 's avonds geopend
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen